اهداف

 • ثروت آفرینی برای سهامداران و تثبیت روند سودآوری سرمایه های ایشان
 • حفظ تداوم و بقای سازمان
 • افزایش سهم بازار
 • بهبود مستمر سطح رضایتمندی ذینفعان خصوصا مشتریان،سهامداران،کارکنان و . . .
 • حمایت از فروش محصولات داخلی
 • بهبود مستمر بهره وری و استفاده بهینه از منابع در دسترس، در راستای تحقق اهداف سازمان
 • توجه به رشد خلاقیت و بلوغ ذهنی سرمایه های انسانی و استفاده حداکثری از پتانسیل های موجود، در بهبود و ساده سازی فرآیندها و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات
 • کاهش ریسک های عملیاتی، اعتباری و سایر ریسکهای مرتبط با صنعت واسپاری

 

استراتژی ها

 • ارائه خدمات متنوع و تسهیلات منعطف، متناسب با گروه های مختلف مشتریان
 • بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي هلدینگ و ابزارهاي پول و سرمايه جهت تامين منابع مالي ارزان
 • تدوین فرآیندها، روش ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
 • ارائه تسهیلات ویژه و رقابتی خاصه در خصوص محصولات داخلی
 • توانمند سازی منابع انسانی و افزایش سطح مشارکت ایشان، در راستای ارتقاع سطح کمی و کیفی ارائه خدمات در سطحی متمایز
 • ایجاد و تقویت ارتباط دوسویه با ذینفعان، به منظور آغاز و تداوم حرکتی هوشمند و هدفمند در راستای شناسایی،به روزرسانی و تامین نیازهای ایشان
 • بهره گیری از اتحادهای استراتژیک با ذینفعان در راستای ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف سازمانی
بالا