شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) با توجه به ویژگی های محیط کسب وکار ، مبتنی بر رویکردی متعهدانه در عمل به مسئولیت های اجتماعی و با نگاهی کارشناسانه به نیازهای مختلف مشتریان در ارائه خدمات جدید و به روز در زمینه ی تامین مالی (از طریق اجاره ی سرمایه ای) ، به همت هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری تاسیس شده است.

ما معتقدیم که تحقق اهداف متعالی تعیین شده در این شرکت جز در سایه ی بکارگیری دانش و اصول حرفه ای ، رعایت مقررات قانونی ، پایبندی به اخلاق حرفه ای و توجه ویژه به حفظ منافع تمامی ذینفعان منجمله مشتریان ، کارکنان ، سهامداران ، سازمان های دولتی و خصوصی ، خصوصا قشر فهیم و ارجمند جامعه ی بازنشستگان کشور میسر نبوده و همین امر سنگینی مسئولیت خطیر و البته غرور آفرین خدمت گذاری در شرکت واسپاری آتیه صبا را دو چندان می نماید. از همین رو و در جهت کسب دستاوردهای مورد انتظار متعهد می شویم تا از طریق بهره مندی از توانایی سرمایه های انسانی نخبه و جوان ، مدیران مجرب و خوشنام در صنعت لیزینگ و بکارگیری فناوری های روز ، پشتوانه و تضمینی برای اطمینان از حصول نتیجه ی اقدامات این مجموعه ایجاد نماییم.

پیش بینی ما این است که در سایه ی توجهات حضرت حق به زودی بتوانیم نقش خود را به عنوان عاملی تاثیرگذار در صنعت لیزینگ ایفا نموده و دستاوردهای مفیدی در حیطه ی فعالیت های خود به دست آوریم.

 

 

 
                                                                                                                                                                                 امید روحانی
                                                                                                                                                                       مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
بالا