مدیرعامل واسپاری آتیه صبا

دوم آنکه، چون رابطه کاهش مدت دوره گردش عملیات (شامل مدت دوره وصول مطالبات) با افزایش حاشیه سود رابطه‌ای مستقیم دارد، بنابراین توجه تولیدکنندگان به این مهم موجب تشویق آنها به فروش نقدی به جای فروش اعتباری خواهد بود. در مثالی فرضی اگر سود تولیدکننده روی فروش کالا را 10 درصد و مدت دوره گردش عملیات را یک ماه درنظر بگیریم سود سالانه تولیدکننده 120 درصد حاصل می‌شود و بالطبع طولانی شدن مدت دوره گردش عملیات (ناشی از فروش اعتباری) موجب کاهش سود تولیدکننده می‌شود.

در مورد مشکلات مالیاتی صنعت لیزینگ، یکی از موضوعات مهم بالا بودن نرخ ضرایب تشخیص مالیات بر درآمد از طریق «علی‌الرأس» است که اگرچه در بحث مطالبه مالیات اصولا سود و وضعیت عملکردی شرکت‌ها ملاک عمل است اما مقامات مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات نیم نگاهی هم به ضرایب علی‌الرأس دارند. از همین رو اگر انجمن متکی به اسناد و مدارک اثبات کند که حاشیه سود شرکت‌های لیزینگ بسیار پایین است و از این منظر بتواند در کاهش ضرایب علی‌الرأس اقداماتی را انجام دهند گام مهمی در وضعیت بازدهی شرکت‌های لیزینگ برداشته خواهد شد که به نظر می‌رسد در اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

موضوع دیگر نبود دستورالعمل در مورد نحوه ثبت رویدادهای مالی در شرکت‌های لیزینگ است. این موضوع باعث شده که مقامات مالیاتی برخوردهای یکسانی با شرکت‌ها نداشته باشندبه طوری که عدالت مالیاتی در مورد تعیین مالیات دو شرکت مشابه با وضعیت یکسان به‌دلیل به‌کارگیری دو روش مختلف در نحوه ثبت رویداد مالی رعایت نشده و با اختلاف تعیین می‌شود. در چنین شرایطی نقش انجمن لیزینگ برای مرتفع شدن مشکلات از طریق ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت رویدادهای مالی بسیار کلیدی و محوری است. فرصت برجام برای صنعت لیزینگ می‌تواند یک موقعیت باشد اما با توجه به محدودیت‌ها این ظرفیت مغفول مانده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به محدود شدن شرکت‌های لیزینگ کننده هواپیما به ثبت در خارج از کشور اشاره کرد که ممکن است تبدیل این محدودیت به یک فرصت از طریق مشارکت در مالکیت شرکت‌های مزبور میسر شود.

بالا