اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام اقساطی بازنشستگان

شرکت واسپاري آتيه صبا در اطلاعيه اي اعلام کرد که به دليل توقف ثبت نام طرح فروش خودري قسطي به بازنشستگان کشوري، در روزهاي گذشته از سوي شرکت ايران خودرو، مهلت جديد ثبت نام از ۴ آذرماه به مدت ۱۰ روز مجدداً تمديد شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، از آنجايي که چند روز پاياني مهلت ثبت نام خودروي قسطي در مرحله اول، براي تمامي ۲ هزار نفر از بازنشستگان برنده قرعه کشي امکان ثبت نام فراهم نشده و از سوي شرکت ايران خودرو، فرآيند ثبت نام متوقف شده بود، با هماهنگي هاي انجام شده، مهلت زماني ۴ تا ۱۴ آذرماه ۹۶ مجددا براي برندگان قرعه کشي تمديد شده است. 
- مرحله دوم ثبت نام برندگان قرعه کشي خودرو از روز شنبه ۴ آذرماه ۹۶ آغاز و در پايان روز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۹۶ خاتمه مي يابد. 
- در اين مرحله، امکان ثبت نام براي ۴ هزار نفري که نام آن ها در مراسم قرعه کشي به عنوان برنده مشخص شده بود، فراهم شده تا از صبح روز شنبه ۴ آذرماه ۹۶ نسبت به دريافت معرفي نامه سيستمي از وب سايت صندوق بازنشستگي کشوري به نشاني cspf.ir اقدام و سپس مجاز به مراجعه به نمايندگي هاي ايران خودرو جهت ثبت نام براي يکي از خودروهاي تعيين شده خواهند بود. 
- با توجه به محدوديت تعداد خودروهاي قابل واگذاري در اين مرحله، به محضِ تکميل ظرفيت، ثبت نام از متقاضيان متوقف و از ثبت نام متقاضياني که فرآيند خريد آن ها نيز تکميل نشده باشد خودداري خواهد شد. لذا به متقاضيان توصيه اکيد مي شود که با باز شدن سامانه ثبت نام در روزهاي نخست نسبت به تهيه معرفي نامه از وب سايت صندوق بازنشستگي کشوري و تکميل فرآيند ثبت نام نزد نمايندگي هاي ايران خودرو اقدام کنند.