قابل توجه مشتریانی که موعد تسویه آنها 1399/9/30 میباشد

قابل توجه مشتریانی که موعد تسویه آنها 1399/9/30 میباشد

به منظوراقدامات مربوط به فک رهن و تسویه حساب خودرو به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی از مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید وبا شماره تلفن های شرکت تماس حاصل کنید.

 

02188671066

02188671068

02188673974

بالا